Anno 1958 Optocht

Uitslag  optocht Leemkuul 2017.

 

Enkelingen

1e prijs  Max verstapte zich (1)


Meerlingen jeugd

1e prijs als het haar maar goed zit (21)

2e prijs Holbewoners die het vuur

 uitgevonden hebben (5)


Meerlingen

1e prijs de kop is er vanaf Raamhof (6)

2e prijs Moeders van CPO’17 (3)

3e prijs carnaval moet je voelen (13)

4e prijs Niet geschoten is altijd mis (14)

Foto’s optocht Optocht 2017 Hier vindt U het  reglement  voor de optocht

De optocht start altijd

 om 14.00 uur

Opstellen vanaf

13.30 uur

op het pleintje bij de

brandweer kazerne.
Opgave optocht Tel: 362595  of mail naar hans.kersten@ziggo.nl